Kvalitet & Miljö

Lasertech LSH AB är ett företag som på legobasis utför laserbearbetning med fokus på svetsning samt 3D-printar industriprodukter i plast och metall. Vi arbetar också med oförstörande provning med metoderna PT och MT.

Vår styrka ligger i att vi med hög flexibilitet och integritet kan anpassa oss efter våra olika kunder och just deras specifika behov. Vi säkerställer detta genom en platt organisation med snabba beslutsvägar och stort engagemang från alla medarbetare.

 

Vår kvalitetspolicy

Lasertech ska:

”Alltid vara en långsiktig och pålitlig samarbetspartner som genom att levererar tjänster med rätt kvalité, i rätt tid och till rätt pris tillgodoser våra kunders och andra intressenters krav och förväntningar.”

Kvalitet, erfarenhet och kunnande stärker vår verksamhet och gör oss till ett naturligt val för våra olika uppdragsgivare.

Vi uppnår detta genom att:

 • överenskomna leveranstider och kvalitetsnivåer uppfylls
 • varje enskilt uppdrag ska ligga till grund för nya affärsmöjligheter
 • arbeta med ständiga förbättringar
 • uppfylla de lagar och krav som ställs på oss
 • basera beslut på fakta och med ett långsiktigt perspektiv
 • ha ett aktivt ledarskap med kompetenta, motiverade och pålitliga medarbetare

 

Vår miljöpolicy

Lasertech ska:

”Genom struktur och ständiga förbättringar säkerställa att vi förebygger och minimerar miljöpåverkan från alla typer av föroreningar som kan uppstå från vår verksamhet”.

Vi ska hålla oss uppdaterade om och följa miljölagstiftning och andra krav som gäller för vår verksamhet. I våra kontakter med kunder och leverantörer ska vi försöka påverka dem att i möjligaste mån stötta vårt miljöarbete.

Vi uppnår detta genom att:

 • följa tillämpliga lagar och krav
 • hushålla med energi och naturresurser
 • kartlägga verksamhetens miljöaspekter regelbunden
 • källsortera samt minimera restavfall och deponi
 • i möjligaste mån välja miljöanpassad teknik och produkter

Karlskoga 2018-01-02

Jonas Spalin
Platschef, Lasertech LSH AB