Våra referenser

Under många år har vi strävat efter att bli ledande inom Lasersvetsning och vi insåg tidigt att detta mål kan bara nås med 3 viktiga resurser: Kompetent Personal, Modern Maskinpark och framför allt Kunder med engagemang och förståelse för förändring.

Våra kunder är väldigt ofta med i utvecklingen av oss som företag eftersom kravbilder ser olika ut beroende på produkternas användningsområden.

Vi tillverkar för kunders räkning detaljer till fordonsindustrin, både lätta och tunga fordon.

Vi jobbar inom området medicinteknik och då framför allt artiklar som återfinns i processindustrin som tillverkar läkemedel.

Segelbåtar innehåller vissa detaljer vi tillverkar.

Försvarsindustrin har alltid funnits i Karlskoga och det vore udda att inte leverera högkvalitetssvetsning även till detta segment.