Laserhärdning

Att härda med laser är med största sannolikhet något som kommer att bli allt vanligare i framtiden.

Fördelar med laserhärdning är bl.a. väl anpassad och kontrollerad energitillförsel, minimal deformation, sista steget vid tillverkning samt att den är selektiv. Typiska resultat vid laserhärdning är 500W i effekt.

Några exempel på uppmätt hårdhet i olika material före och efter härdning:

SS1312, 120HV1 före och 400HV1 efter
SS1650, 200HV1 före och 850HV1 efter
SS2140, 220HV1 före och 810HV1 efter
Gråjärn, 200HV1 före och 750HV1 efter
Borstål, 200HV1 före och 550HV1 efter

Maskinpark laserhärdning

Nd-Yag Laser 4kW