Oförstörande provning

Oförstörande Provning (OFP) är en provningsmetod som, utan att förstöra eller deformera materialet, kontrollerar svetsade konstruktioner, härdade detaljer, smidda ämnen och bearbetade material efter felaktigheter, t.ex. sprickor, porer och bindfel, på eller strax under ytan.

OFP som används hos oss är metoderna PT och MT.

  • PT står för Penetrantprovning och MT för Magnetpulverprovning
  • PT används för icke magnetiska material såsom Aluminium, Titan, Rostfria material etc. och MT används för magnetiska material såsom "svarta" material och Halvaustenitiska material

Personal

Företaget har 2 certifierade nivå II-operatörer i metoden MT och 2 certifierade nivå II-operatörer i metoden PT

Vi har även tillgång till nivå III-personal i samarbete med CSM

Utrustning för OFP

Tiede Provbänk och Hand Ok för MT-provning med UV-ljus för detektering av fluorescerande pulver.

PT Bänk med UV-ljus för detektering av fluorescerande pulver samt handhållen UV-lampa för samma ändamål.

Referenskroppar för kontroll av vätskors beskaffenhet och UV- samt vitljusmätare.